Azusa Gospel Choir

alias

Brøndbyvester Youth Choir

alias

Ungdomskoret ved Brøndbyvester Kirke

Oprettet den 11. december, '96; Opdateret den 21. september, '98.

English readers please follow the link.


Denne side beskriver Azusa Gospel Choir.

De øver hver onsdag fra 19:00 til 21:00 på følgende adresse:
Sognets Hus

Præstegårdsvej 4
Brøndbyvester (Østsjælland)

Kontakt Preben Andreassen hvis du ønsker mere information:

Kirkebjerg Allé 178
2605 Brøndby
Tlf: 4396 3080

Og check Dansk Gospel Kalender for koncerter.


Disclaimer: Hverken Sound of Gospel eller Kristuskirken er ansvarlig for indholdet på denne side, ej heller er Andrew Rump ansvarlig for stavefejl som han eller hans skannerprogram ikke selv introducerede i første omgang! :-)


Brøndbyvester Kirkes Ungdomskor

Ungdomskoret har eksisteret siden 1976 og består af ca. 26 piger fordelt på 1. og 2. sopran, samt alt. Ungdomskoret er først og fremmest et kirkekor, d.v.s., at vi synger til alle tjenester i kirken, men derudover fører vi et omfattende koncertliv. Ungdomskoret har givet et utal af koncerter og musikgudstjenester i vores egen kirke, og siden 1986 givet talrige koncerter her i Danmark, samt Sverige, Norge, Tyskland, Holland og Grækenland.

Repetoire

Ungdomskoret har et meget stort og varieret program af kormusik gennem tiden. Ungdomskoret synger ikke bare klassisk musik, men har med stor entusiasme kastet sig over den "rytmiske" musik, som stiller helt andre krav til et kor. Det er måske denne udfordring, der har givet os den kraft og sangglæde, som vi mener der skal til, for at formidle musik til andre mennesker! [Web-Editor’s note: Så sandt!]

Udenlandsrejser

Ungdomskoret forsøger såvidt muligt, at rejse på en koncerttur en uge hvert andet år. Disse ture har det hovedformål, at præsentere dansk kormusik for rent pigekor, vi synger korværker fra klassisk til ny musik, samt det "rytmiske", altså fra det helt traditionelle til det mere vilde?

Korpris

I 1989 deltog Ungdomskoret i den Internationale korfestival i Veldhoven, Holland. Her blev Ungdomskoret tildelt en 1. pris for "en fremragende udførsel af vores program"! Der deltog 26 kor fra hele Europa.

Skøre indslag

Lørdag den 27. juli 1991 kl 19 25 (ca.) satte Ungdomskoret ny rekord i "højde-sang"! Ungdomskoret gav en koncert i 37.000 fods højde (11.3. km.). Vi sang to afdelinger af a cappella numre i en Conair 305 airbus. Vi er nu indehavere af verdensrekorden i højde-sang. Der var megen skriveri angående denne rekord i dagbladene, men vi fik godkendt vores rekord og kom med i Guinness rekord bog 1992.

CD udgivelse

Oktober 1992 udkom vores første CD'er og MC'er: Livet er levende. Medvirkende: Bjørn Carl Nielsen, obo. Jens Søndergaard, sax. Mads Vinding, bas. Jannik Larsen, orgel. Lars Bonde trommer. og Preben Andreassen korleder, klaver og orgel. Cd'en indeholder en del værker som er skrevet specielt til os. PRO SOUND 001. DANA RECORD.

TV-produktion

Siden 1989 har Ungdomskoret været med til en del udsendelser produceret af Københavns Kristne Radio, Kirken den er et gammelt hus hvor Willy Egmose var med på klaver og orgel, og Lars Bonde på trommer. Samt en del andagter og ungdomsgudstjenester. En ungdomsgudstjeneste for DR TV 1 i februar 1991. Alle udsendelser var bygget op om "rytmisk musik". I februar 1992 optog vi 10 udsendelser for DR TV 1 til "før søndagen" her blev der udelukkende brugt nye tekster og musik. DR og Danmarks Kirkelige Mediecenter har udgivet disse udsendelser på Video og kassettebånd. Edition Egtved har udgivet alle 20 satser i et hefte. Fra oktober til december 1993, havde vi igen ti nye udsendelser for DR TV 1 "før søndagen" denne gang med en blanding af nye og gamle salmer. DR sendte også julegudstjenesten direkte fra Brøndbyvester Kirke. I 1995 lavede vi en ungdomsgudstjeneste for DR TV 1 med gospel og "rytmiske salmer"!


Til Gospel Kor i Danmark.
Til Dansk Gospel Kalender.
Denne side vedligeholdes af Andrew Rump.


This page describe the Azusa Gospel Choir alias Brøndbyvester Youth Choir alias Ungdomskoret ved Brøndbyvester Kirke.

They rehearse every Wednesday from 7PM to 9PM at the following address:
Sognets Hus

Præstegårdsvej 4
Brøndbyvester (Østsjælland)

Feel free to contact Preben Andreassen if you want more information:

Kirkebjerg Allé 178
2605 Brøndby
Phone: 4396 3080

And check Dansk Gospel Kalender for any concerts.


Disclaimer: Neither Sound of Gospel nor Kristuskirken are responsible for the content of this page, nor has Andrew Rump any reponsibility for any spelling error or Danlish he did not introduce on this page in the first place! :-)


The Youth Choir of Brøndbyvester Church

The choir has existed since 1976 and consist of 28 girls divided into 1st. sopranos, 2nd sopranos and altos. We are first and foremost a church choir which means that we sing at all services in the church, but besides from that we lead a very active life. We have given more than 110 concerts in our church and since 1986 more than 125 concerts in Germany, Sweden, Norway, Holland, Greece and of course the rest of Denmark.

Repertoire

Throughout the years the Youth Gospel Choir has a very large and varied programme of choir music. The Youth Choir does not only sing classical music. We have with great enthusiasm throw ourselves at [Danlish] the "rhythmical" and Gospel music which makes totally other demands on the Choir. Perhaps this challenge has given us a lot of strength and joy which we feel is necessary in order to pass on music to other people. [Web-Editor’s note: So true!]

Journeys abroad

As far as possible the Youth Choir tries to travel every second year. This trip are intended to introduce Danish choir music performed by a Girls choir with both accompaniments and a cappella.

Choir price

In 1989 the Youth Choir took part in the International Choir festival in Veldhoven, Holland. The Youth Choir was awarded a first price for "an outstanding performance of our programme"! 26 choirs from Europe took part.

Crazy features

On Saturday the 27th of July 1991, the Youth Choir broke the record of "height-singing". The Youth Choir gave a concert at 37.000 feet (11,5 km) on the Conair 305 airbus. The concert was in two sections where we sang a variety of a cappella numbers. Now we hold the World record for "height singing" which you can read in Guinness Book of Records (DK-92).

CD production

In October 1992 we made a CD and MC, Life if living. Pro Record 001. With rhythmical music. Following musician: Bjørn Carl Nielsen, oboe. Jens Søndergaard, sax. Mads Vinding, bas. Jannik Larsen, organ. Lars Bonde, drums. Some of the music are written specially to the Youth Choir.

Television production

Since 1989 the Youth Choir has produced two television programs; one in Co-operation with the organist Willy Egmose and Lars Bonde playing the drums, for KKR (Copenhagen Christian Channel). With Copenhagen Media Association, and in 1991 a Youth service for DR-television (Danish Channel 1). Both programs were based on "rhythmical music in the Danish established church". In February 1992 DR-television and the Youth Choir made 10 programs called "Before the Sunday" where we used the same musicians as on the CD. The programme contain exclusively new hymns. In 1993 we made 10 new sets on "Before Sunday" this time with new and old Church music. This serial is on sale, on sheet music, cassette, and VCR. In 1993 DR-television transmitted the Christmas services directly from Brøndbyvester Church. In 1995 we made a Youth service for DR-television with Gospel and Rhythmical music.


To Gospel Kor i Danmark.
To Dansk Gospel Kalender.
This page is maintained by Andrew Rump.